Skip to content
Separata Blodtester
Oavsett om du är säker eller osäker på vilket test som passar dig bäst, har vi noggrant utvalt de mest efterfrågade och betydelsefulla proverna för dig. Skapa ditt egna skräddarsydda ultimata blodprovs paket idag

Orofri Blodprovstagning: Från Prov till Åtgärd

Efter att ert blodprov analyserats för relevanta hälsomarkörer garanterar vårt expertteam under ledning av specialistläkare en professionell hantering. Vi initierar omedelbart skräddarsydda åtgärdsplaner, baserade på era unika resultat, för att direkt adressera identifierade behov.

Vårt fokus ligger på att erbjuda evidensbaserade lösningar och vägledning för att hantera eventuella avvikelser, med ett åtagande att ständigt informera och vägleda er genom er hälsoresa. Vår framgång mäts i vår förmåga att säkerställa ert välbefinnande och hälsa genom proaktiva och preciserade insatser.

Allergi

Pollen allergy test, photo of pollen dust
Pollenallergi prov

Analyserar indikatorer relaterade till gräs- och trädpollen.
Förser dig med information om eventuell allergi mot gräs- eller trädpollen.
Identifierar allergiska reaktioner som kan vara kopplade till besvär som vattniga ögon, nästäppa, andningssvårigheter eller nysningar orsakade av pollen.
Boka Pris: 555 kr

Glutenintolerans prov

Genom att identifiera glutenintolerans som eventuellt är kopplad till dina symptom, såsom diarré, trötthet, oavsiktlig viktnedgång och emotionella påverkningar, kan vi erbjuda en djupare förståelse för ditt tillstånd. Dessa indikationer kan indikera en möjlig koppling till glutenintolerans och hjälper oss att skräddarsy åtgärder som passar just dina behov.
Boka Pris: 555 kr

Allergy itching on back
Allergiprov utökad (3 i 1)

Denna Allergitest paket spårar indikatorer för pälsdjur , mat samt pollen för en fördjupad insikt i dina allergier. Avslöjar allergiska reaktioner som kan ligga bakom obehag som hudutslag, klåda och rodnad i ögonen, magbesvär, nästäppa och nysningar.

Boka Pris: 555 kr

Dog allergy, little young girl sneezing behind of a dog
Pälsdjurallergi prov

Utför analys av allergen indikatorer associerade med pälsdjur
Identifierar eventuella allergiska reaktioner gentemot hundar, katter, hästar eller gåsfjädrar.

Tillhandahåller information om vilka specifika pälsdjur du är allergisk mot.

Boka Pris: 555 kr

Grass pollen allergy affecting a man, man is sneezing.
Gräspollen allergi prov

Denna gräspollen allergitest analyserar indikatorer för gräspollen för att avslöja allergiska reaktioner och ge dig en djupare insikt i din allergi.

Upptäcker allergiska symptom såsom rinnande ögon, nästäppa, nysningar eller andningsbesvär, vilka kan vara orsakade av gräspollen allergi, för att underlätta en åtgärd
Boka Pris: 555 kr

Trädpollen allergi prov

Denna Trädpollen allergitest analyserar indikatorer för trädpollen för att avslöja allergiska reaktioner och ge dig en djupare insikt i din allergi.

Upptäcker allergiska symptom såsom rinnande ögon, nästäppa, nysningar eller andningsbesvär, vilka kan vara orsakade av gräspollen allergi, för att underlätta en åtgärd
Boka Pris: 555 kr

Young girl drinking milk and getting stomach ache, milk allergy
Matallergi prov

Matallergi test blodprover för att få klarhet i vilken matallergi du upplever.

Identifierar eventuell allergi jordnötter, mjölkprotein, vete, ägg eller sojaBoka Pris: 555 kr

Hormoner

Man suffering from drinking to much alcohol
Alkoholprov

Analyserar indikatoren fosfatidyletanol (PEth) i blodet, vilket ger en noggrann översikt över din alkoholkonsumtion över tid.

Denna mätning erbjuder insikt i huruvida din alkoholanvändning kan utgöra en risk för din hälsa, genom att avslöja mönster i konsumtionen som kan leda till negativa effekter.

Genom att identifiera och kvantifiera PEth-nivåer, ger testet en objektiv indikator på alkoholintag, vilket är avgörande för att förstå potentiella risker och vidta åtgärder för att minska skadliga hälsoeffekter.

Boka Pris: 555 kr

Young man taking diabetes test on himself with a lancet
Diabetesprov Bas

Analyserar blodsockernivåer för att ge en detaljerad bild av ditt glukosvärde. Denna mätning är avgörande för att bedöma din nuvarande blodsockerstatus och för att identifiera eventuell risk för utveckling av Typ-2 diabetes.

Identifierar viktiga indikatorer till diabetes som är en av bakgrunderna till de mest vanliga diabetes symptomen såsom ökad törst, viktnedgång, kissa oftare, trötthet och urinvägsinfektion hos kvinnorBoka Pris: 555 kr

Nurse taking diabetes test on an old man from his finger
Diabetesprov Utökad

Utför en omfattande analys av blodsockernivåer, vilket erbjuder en djupgående insikt över din glukosmetabolism och insulinproduktion.

Denna detaljerade utvärdering är avgörande för att skilja mellan Typ-1 Diabetes och Typ-2 Diabetes. Det visar indikation på din risk för diabetes.
Detta är viktigt för att förstå huruvida din bukspottkörtel fungerar som den ska eller om det finns en underliggande risk.Boka Pris: 555 kr

Woman showing kidney animation drawing placed on her body
Njurprover

Analyserar essentiella biomarkörer för att utvärdera njurarnas funktionella hälsa.

Genom att identifiera tidiga tecken på eventuella avvikelser i njurfunktionen, kan denna utvärdering avslöja potentiella risker orsakade av faktorer såsom genetiska njursjukdomar, långvarig diabetes, obotade urinvägsinfektioner, eller konsekvenser av ihållande högt blodtryck.

Denna information är avgörande för att vidta tidiga åtgärder, vilket kan inkludera ytterligare diagnostiska tester eller specifika behandlingsstrategier, för att hantera eller förebygga mer allvarliga njurproblem. Att förstå dessa riskfaktorer och hur de påverkar njurarna kan vara nyckeln till att upprätthålla optimal njurhälsa och förebygga framtida komplikationer.
Boka Pris: 555 kr

doctor pointing out Adrenal gland with a pencil
Binjureprover

Identifierar potentiell binjurebarksvikt som kan påverka balansen av östrogen och testosteron och därmed orsaka symptom som trötthet och viktminskning. En rad andra specifika tester analyseras också såsom ACTH-stimulerings test, basal kortisolnivå , Aldosterone-Renin nivåer m.m.

Av dessa tester, kan läkare utveckla en skräddarsydd behandlingsplan som kan inkludera hormonersättningsterapi eller andra interventioner för att hantera symtomen och förbättra patientens livskvalitet. Att identifiera och behandla binjurebarksvikt är viktigt eftersom denna tillstånd inte bara påverkar hormonbalansen, men också kan ha bredare effekter på kroppens metabolism, immunförsvar och övergripande välbefinnande.

Boka Pris: 555 kr

Young man showing his yellow eye after suffering from Hepatitis
Hepatit prover

Utför en detaljerad screening för hepatit, inklusive tester för Hepatit A, Hepatit B, och Hepatit C-virus, för att noggrant utvärdera risken för eller närvaron av leverinfektioner. Genom att analysera specifika antikroppar och virus-RNA/DNA, ger vi en omfattande bild av din leverhälsa och upptäcker eventuella infektioner tidigt.

Symptom som trötthet, gulsot, mörk urin och buksmärtor kan indikera hepatit, och genom denna screening kan vi snabbt identifiera och åtgärda avvikelser. Vårt mål är att erbjuda effektiva lösningar för att hantera dessa tillstånd och stödja din hälsa genom riktade behandlingsstrategier.Boka Pris: 555 kr

Child having an inflammation on his left cheek
Inflammations prover

Analyserar högkänsligt protein och genomför en fullständig blodstatuskontroll för att ge en omfattande översikt över din kropps inflammatoriska tillstånd och allmänna hälsa.

Denna noggranna utvärdering inkluderar även mätning av din (ESR), ofta kallad snabbsänka, vilket ger insikter i närvaron av inflammation eller infektion.

Genom att identifiera förhöjda nivåer av hs-CRP och avvikelser i blodstatus, kan testet effektivt upptäcka tecken på underliggande inflammationer eller infektionerBoka Pris: 555 kr

woman palpating her enlarged Thyroid
Sköldkörtelprov Bas

Identifierar avvikelser såsom under- eller överproduktion av sköldkörtelhormonerna TSH, T4, och T3

Ger dig en överblick över din sköldkörtels hälsa och funktion


Boka Pris: 555 kr

Doctor examining a woman's thyroids
Sköldkörtelprov Utökad

Innehåller alla tester i Sköldkörtelprov Bas Paeket samt analyserar ytterligare biokemiska markörer för att identifiera störningar i sköldkörteln och hormonbalansen.

Erbjuder detaljerad information om sköldkörtelns funktion, vitamin- och mineralnivåer, kortisol, samt identifierar anemi.
Boka Pris: 555 kr

Man holding his liver, suffering from liver pain
Leverprover

Analyserar blodfetter och blodsocker för att utvärdera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Tillhandahåller information om kritiska riskmarkörer och bidrar till en förståelse för ditt hjärtas hälsa.

Identifierar eventuellt förhöjda nivåer av blodfetter och blodsocker, vilket är viktigt för tidig upptäckt och hantering.


Boka Pris: 555 kr

Doctor reassuring a patient with prostate cancer, by holding his hand
Prostata prov Bas

Bedömer prostatahälsa genom att detektera prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet, vilket kan indikera inflammation.

Ger insikt i din PSA-nivå för en omfattande utvärdering. En förhöjd PSA-nivå kan även peka på andra tillstånd som prostataförstoring eller infektioner, vilket understryker testets betydelse för tidig upptäckt och möjliggör riktad uppföljning och behandling baserad på individuella riskfaktorer och symtom


Boka Pris: 555 kr

doctor taking patient history of a patient experiencing Prostate pain
Prostata prov Utökad

Innehåller samtliga tester från Prostata prover ''Bas'' paketet samt ytterligare tester som bedömer prostatahälsa, vilket kan indikera inflammation, godartade tillstånd eller cancer i prostatakörteln.

Ger insikt i din PSA-nivå för en omfattande utvärdering. En förhöjd PSA-nivå kan även peka på andra tillstånd som prostataförstoring eller infektioner, vilket understryker testets betydelse för tidig upptäckt och möjliggör riktad uppföljning och behandling baserad på individuella riskfaktorer och symtom
Boka Pris: 555 kr

Male fatigue due to low testosterone
Manliga hormoner (Testosteron prov) Bas

Genom att noggrant mäta testosteronvärdena, erbjuder vi en insikt i din hormonella balans och testosteronproduktion.

Denna analys är central för att identifiera hormonella avvikelser, som kan manifestera sig genom en rad symtom såsom trötthet, energibrist, irritabilitet, minskad sexlust, infertilitet och för tidig eller fördröjd pubertet.

Att förstå dessa nivåer är kritiskt för att adressera eventuella underliggande tillstånd, vilket möjliggör en mer målinriktad behandlingsstrategi för att förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande


Boka Pris: 555 kr

Hairloss due to low testosterone
Manliga hormoner (Testosteron prov) Utökad

Innehåller alla tester i testoterone bas paketet samt ytterligare biomarköker såsom sexhormonbindande globulin (SHBG) – som reglerar testosteronets tillgänglighet, luteiniserande hormon (LH) – som stimulerar testosteronproduktionen. I detta paket utförs en fullständig blodstatus, och en djupgående analys av din hormonella profil och blodets tillstånd.

Denna utvärdering identifierar avvikelser som kan ligga bakom symtom som infertilitet, för tidig pubertet och minskad sexlust, vilket bidrar till en noggrann diagnos och möjliggör effektiv behandling.


Boka Pris: 555 kr

Woman wearing warm clothes and freezing inside her house, sitting next to the warm element
Blodbrist kontroll Bas

Utför en omfattande analys av ditt blodstatus och mäter nivåerna av vita blodkroppar för att ge en översikt över ditt allmänna hälsotillstånd. Denna grundläggande utvärdering ger en exakt mätning av de olika typerna av vita blodkroppar, vilket är avgörande för att upptäcka eventuell blodbrist och ge en första indikation på ditt immunförsvars funktion. Detta paket är utformat för att identifiera grundläggande tecken på möjliga hälsoproblem och för att ge en översikt över din blodhälsa.


Boka Pris: 555 kr

Old beautiful woman suffering from headache, holding her both hands on her forehead
Blodbrist kontroll Utökad

Innehåller alla tester i Bas Paketet med tillägg av detaljerade analyser Innehåller alla tester i Bas Paketet med tillägg av detaljerade analyser av ditt immunsystems specifika komponenter. Genom att bryta ner och detaljstudera varje typ av vit blodkropp, kan vi ge en djupare förståelse för eventuella avvikelser och deras potentiella påverkan på din hälsa.

Detta utökade paket inkluderar även specifika markörer för inflammation och autoimmuna tillstånd, vilket ger en mer omfattande bild av ditt immunförsvar och dess beredskap att hantera infektioner och sjukdomar.


Boka Pris: 555 kr

young woman preparing for taking blood test by nurse
Hjärtprover Bas

Analyserar blodfetter och blodsockernivåer för att ge en grundläggande översikt över viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom denna utvärdering får du information om dina nuvarande nivåer och upptäcker eventuella avvikelser såsom höga blodfetter eller förhöjt blodsocker, vilket är avgörande för att bedöma din risk för hjärtrelaterade tillstånd.
Boka Pris: 555 kr

Two male friends donating blood
Hjärtprover Utökad

Inkluderar allt i Bas Paketet med tillägg av avancerade hjärttester för att bedöma hjärtmuskulaturens och hjärtklaffarnas funktion.

Dessa tester ger en mer djupgående analys av ditt hjärtas hälsa och erbjuder en omfattande bedömning av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive detaljerad insikt i blodfetter och blodsockernivåer, för att ge en helhetsbild av din kardiovaskulära riskprofil.


Boka Pris: 555 kr

Young woman showing pimples on her face
Kvinnliga hormoner Bas

Matallergi test blodprover för att få klarhet i vilken matallergi du upplever.

Identifierar eventuell allergi jordnötter, mjölkprotein, vete, ägg eller sojaBoka Pris: 555 kr

young pregnant woman getting up from bed suffering from back pain
Kvinnliga hormoner Utökad

Matallergi test blodprover för att få klarhet i vilken matallergi du upplever.

Identifierar eventuell allergi jordnötter, mjölkprotein, vete, ägg eller soja.Boka Pris: 555 kr

Vitaminer & Mineraler

Brittle nails
Järnbrist kontroll

Analyserar dina järnvärden för att ge en detaljerad förståelse av hur både järnbrist och järnöverskott kan påverka din hälsa. Genom att mäta koncentrationen av järn i blodet, kan vi identifiera och adressera eventuella obalanser som kan leda till symtom såsom trötthet, yrsel, hjärtklappning vid brist, och ledvärk samt ytterligare trötthet vid överskott.

Denna utvärdering är avgörande för att säkerställa optimal järnnivå, vilket är essentiellt för att upprätthålla en god allmän hälsostatus och förbygga tillstånd orsakade av obalanser i järnvärden.
Boka Pris: 555 kr

Man taking vitamins from a bottle
Vitaminer & mineralprover Bas

Analyserar nivåerna av viktiga vitaminer och mineraler för att ge en omfattande bild av din näringsstatus. Denna noggranna utvärdering erbjuder insikter i hur eventuella näringsbrister kan påverka din allmänna hälsostatus, med fokus på att identifiera och adressera brister som kan leda till symtom såsom energilöshet, nedstämdhet och trötthet.

Genom att säkerställa en balanserad nivå av dessa essentiella näringsämnen, kan vi bidra till att förbättra din energinivå, humör och övergripande välbefinnande, vilket är avgörande för att upprätthålla en god hälsa.
Boka Pris: 555 kr

Tongue glossitis due to vitamin deficiency
Vitaminer & mineralprov Utökad

Innehåller alla tester från ''vitaminer och mineralprover Bas'' testet samt utgör en avancerad analys ytterligare essentiella spårämnen och antioxidanter för att ge en djupgående förståelse av din näringsprofil och dess inverkan på din hälsa. Denna utökade utvärdering inkluderar även specialiserade tester som magnesium, zink, selen och vitamin D.

Genom att identifiera och korrigera dessa specifika näringsbrister, kan vi adressera symtom som trötthet, nedstämdhet, energilöshet och även stärka ditt immunförsvar

Boka Pris: 555 kr

Man holding up a vitamin D pill towards the sun
D-vitamin kontroll

Utför en noggrann mätning av dina D-vitaminnivåer för att ge en detaljerad förståelse av din D-vitaminstatus. Genom att analysera nivåerna av D-vitamin i blodet, kan vi identifiera och adressera eventuella brister som kan påverka din allmänna hälsa.

Denna utvärdering är avgörande för att upptäcka och åtgärda brister som kan leda till symtom såsom koncentrationssvårigheter, muskelsvaghet, ömhet och nedstämdhet. Genom att säkerställa en optimal nivå av D-vitamin kan vi bidra till att förbättra din fysiska och mentala välbefinnande, vilket är avgörande för att upprätthålla en god hälsa och livskvalitet.Boka Pris: 555 kr

Old beautiful woman experiencing fatigue due to folate deficiency
Folat kontroll

Utför en noggrann mätning av dina folatnivåer för att ge en detaljerad förståelse av din folatstatus. Genom att analysera nivåerna av folat i blodet kan vi identifiera och adressera eventuella brister som kan påverka din allmänna hälsa. Denna utvärdering är avgörande för att upptäcka och åtgärda brister som kan leda till symtom såsom andfåddhet, trötthet, nedsatt fysisk prestationsförmåga och yrsel.

Genom att säkerställa en optimal nivå av folat kan vi bidra till att förbättra din fysiska och mentala välbefinnande, vilket är avgörande för att upprätthålla en god hälsa och livskvalitet.

Boka Pris: 555 kr

Abnormal wound healing due to zinc deficiency
Zinc kontroll

Utför en noggrann mätning av dina zinknivåer för att ge en detaljerad förståelse av din zinkstatus. Genom att analysera zinknivåerna i blodet kan vi identifiera och adressera eventuella brister som kan påverka din allmänna hälsa.

Denna utvärdering är avgörande för att upptäcka och åtgärda brister som kan leda till symtom såsom håravfall, nedsatt sårläkning, nedsatt immunförsvar och mag- och tarmbesvär. Genom att säkerställa en optimal nivå av zink kan vi bidra till att förbättra din fysiska och mentala välbefinnande, vilket är avgörande för att upprätthålla en god hälsa och livskvalitet.

Boka Pris: 555 kr

Old beautiful experiencing headache
B-vitamin kontroll

Utför en noggrann mätning av dina B12-nivåer för att ge en detaljerad förståelse av din B12-status. Genom att analysera nivåerna av B12 i blodet kan vi identifiera och adressera eventuella brister som kan påverka din allmänna hälsa.

Denna utvärdering är avgörande för att upptäcka och åtgärda brister som kan leda till symtom såsom förändrad känseluppfattning, försämrade reflexer och trötthet. Genom att säkerställa en optimal nivå av B12 kan vi bidra till att förbättra din fysiska och mentala välbefinnande, vilket är avgörande för att upprätthålla en god hälsa och livskvalitet.
Boka Pris: 555 kr

Prover för Män

Doctor reassuring a patient with prostate cancer, by holding his hand
Prostata prov Bas

Bedömer prostatahälsa genom att detektera prostataspecifikt antigen (PSA) i blodet, vilket kan indikera inflammation.

Ger insikt i din PSA-nivå för en omfattande utvärdering. En förhöjd PSA-nivå kan även peka på andra tillstånd som prostataförstoring eller infektioner, vilket understryker testets betydelse för tidig upptäckt och möjliggör riktad uppföljning och behandling baserad på individuella riskfaktorer och symtomBoka Pris: 555 kr

doctor taking patient history of a patient experiencing Prostate pain
Prostata prov Utökad

Innehåller samtliga tester från Prostata prover ''Bas'' paketet samt ytterligare tester som bedömer prostatahälsa, vilket kan indikera inflammation, godartade tillstånd eller cancer i prostatakörteln.

Ger insikt i din PSA-nivå för en omfattande utvärdering. En förhöjd PSA-nivå kan även peka på andra tillstånd som prostataförstoring eller infektioner, vilket understryker testets betydelse för tidig upptäckt och möjliggör riktad uppföljning och behandling baserad på individuella riskfaktorer och symtom

Boka Pris: 555 kr

Male fatigue due to low testosterone
Manliga hormoner (Testosteron prov) Bas

Genom att noggrant mäta testosteronvärdena, erbjuder vi en insikt i din hormonella balans och testosteronproduktion.

Denna analys är central för att identifiera hormonella avvikelser, som kan manifestera sig genom en rad symtom såsom trötthet, energibrist, irritabilitet, minskad sexlust, infertilitet och för tidig eller fördröjd pubertet.

Att förstå dessa nivåer är kritiskt för att adressera eventuella underliggande tillstånd, vilket möjliggör en mer målinriktad behandlingsstrategi för att förbättra din allmänna hälsa och välbefinnande

Boka Pris: 555 kr

Hairloss due to low testosterone
Manliga hormoner (Testosteron prov) Utökad

Innehåller alla tester i testoterone bas paketet samt ytterligare biomarköker såsom sexhormonbindande globulin (SHBG) – som reglerar testosteronets tillgänglighet, luteiniserande hormon (LH) – som stimulerar testosteronproduktionen. I detta paket utförs en fullständig blodstatus, och en djupgående analys av din hormonella profil och blodets tillstånd.

Denna utvärdering identifierar avvikelser som kan ligga bakom symtom som infertilitet, för tidig pubertet och minskad sexlust, vilket bidrar till en noggrann diagnos och möjliggör effektiv behandling.
Boka Pris: 555 kr

Prover för Kvinnor

woman palpating her enlarged Thyroid
Sköldkörtelprov Bas

Identifierar avvikelser såsom under- eller överproduktion av sköldkörtelhormonerna TSH, T4, och T3

Ger dig en överblick över din sköldkörtels hälsa och funktion

Boka Pris: 555 kr

Doctor examining a woman's thyroids
Sköldkörtelprov Utökad

Innehåller alla tester i Sköldkörtelprov Bas Paeket samt analyserar ytterligare biokemiska markörer för att identifiera störningar i sköldkörteln och hormonbalansen.

Erbjuder detaljerad information om sköldkörtelns funktion, vitamin- och mineralnivåer, kortisol, samt identifierar anemi.Boka Pris: 555 kr

Positive pregnacy test inside a box
Graviditetsprov

Denna graviditetstest utför en precisionsmätning av hormonet hCG (human choriongonadotropin) i blodet för att ge en exakt kvantifiering av hCG-värdet.
Denna analys möjliggör upptäckt av graviditet i ett tidigt skede, då ett förhöjt hCG-värde oftast kan detekteras redan några dagar efter implantation. Genom att noggrant övervaka hCG-nivåerna kan vi ge tidig information om graviditetens status och underlätta för tidig diagnos och lämpliga åtgärder vid behov.

Boka Pris: 555 kr

overheated old white woman, usin a fan to cool her down.
Östrogensprov

Utför en noggrann mätning av dina östrogennivåer för att ge en detaljerad förståelse av din östrogenproduktion. Denna analys ger insikt i din hormonella balans och möjliga avvikelser, vilket är avgörande för att upptäcka och åtgärda orsaker till symtom såsom torra slemhinnor , ökad värme i kroppen, sömnstörningar och minskad sexuell lust.

Genom att övervaka östrogennivåerna kan vi identifiera eventuella obalanser och bidra till en målinriktad behandling för att förbättra din hälsa och välbefinnande.

Boka Pris: 555 kr

beautiful white girl smiling while holding up a positive pregnancy test
Fertilitetsprov

Detta test inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid. Det omfattar en noggrann utvärdering av hormonella nivåer, fertilitetsmarkörer och andra relevanta parametrar som påverkar fertiliteten. För en korrekt bedömning krävs regelbunden menstruation för att få en tydlig bild av din cykel och hormonella aktivitet.

Resultaten från detta test kan ge värdefull information om din fertilitet och eventuella faktorer som kan påverka din förmåga att bli gravid.

Boka Pris: 555 kr

Follikel- & Östrogenprov

Detta test inkluderar områden som är av betydelse när du vill bli gravid. Det omfattar en noggrann utvärdering av hormonella nivåer, fertilitetsmarkörer och andra relevanta parametrar som påverkar fertiliteten. För en korrekt bedömning krävs regelbunden menstruation för att få en tydlig bild av din cykel och hormonella aktivitet.

Resultaten från detta test kan ge värdefull information om din fertilitet och eventuella faktorer som kan påverka din förmåga att bli gravid.

Boka Pris: 555 kr

Woman wearing warm clothes and freezing inside her house, sitting next to the warm element
Blodbrist kontroll Bas

Utför en omfattande analys av ditt blodstatus och mäter nivåerna av vita blodkroppar för att ge en översikt över ditt allmänna hälsotillstånd. Denna grundläggande utvärdering ger en exakt mätning av de olika typerna av vita blodkroppar, vilket är avgörande för att upptäcka eventuell blodbrist och ge en första indikation på ditt immunförsvars funktion. Detta paket är utformat för att identifiera grundläggande tecken på möjliga hälsoproblem och för att ge en översikt över din blodhälsa.
Boka Pris: 555 kr

Old beautiful woman suffering from headache, holding her both hands on her forehead
Blodbrist kontroll Utökad

Innehåller alla tester i Bas Paketet med tillägg av detaljerade analyser Innehåller alla tester i Bas Paketet med tillägg av detaljerade analyser av ditt immunsystems specifika komponenter. Genom att bryta ner och detaljstudera varje typ av vit blodkropp, kan vi ge en djupare förståelse för eventuella avvikelser och deras potentiella påverkan på din hälsa.

Detta utökade paket inkluderar även specifika markörer för inflammation och autoimmuna tillstånd, vilket ger en mer omfattande bild av ditt immunförsvar och dess beredskap att hantera infektioner och sjukdomar.

Boka Pris: 555 kr

Young woman showing pimples on her face
Kvinnliga hormoner Bas

Matallergi test blodprover för att få klarhet i vilken matallergi du upplever.

Identifierar eventuell allergi jordnötter, mjölkprotein, vete, ägg eller sojaBoka Pris: 555 kr

young pregnant woman getting up from bed suffering from back pain
Kvinnliga hormoner Utökad

Matallergi test blodprover för att få klarhet i vilken matallergi du upplever.

Identifierar eventuell allergi jordnötter, mjölkprotein, vete, ägg eller sojaBoka Pris: 555 kr

Lever

Man suffering from drinking to much alcohol
Alkoholprov

Analyserar indikatoren fosfatidyletanol (PEth) i blodet, vilket ger en noggrann översikt över din alkoholkonsumtion över tid.

Denna mätning erbjuder insikt i huruvida din alkoholanvändning kan utgöra en risk för din hälsa, genom att avslöja mönster i konsumtionen som kan leda till negativa effekter.

Genom att identifiera och kvantifiera PEth-nivåer, ger testet en objektiv indikator på alkoholintag, vilket är avgörande för att förstå potentiella risker och vidta åtgärder för att minska skadliga hälsoeffekter.

Boka Pris: 555 kr

Young man showing his yellow eye after suffering from Hepatitis
Hepatit prover

Utför en detaljerad screening för hepatit, inklusive tester för Hepatit A, Hepatit B, och Hepatit C-virus, för att noggrant utvärdera risken för eller närvaron av leverinfektioner. Genom att analysera specifika antikroppar och virus-RNA/DNA, ger vi en omfattande bild av din leverhälsa och upptäcker eventuella infektioner tidigt.

Symptom som trötthet, gulsot, mörk urin och buksmärtor kan indikera hepatit, och genom denna screening kan vi snabbt identifiera och åtgärda avvikelser. Vårt mål är att erbjuda effektiva lösningar för att hantera dessa tillstånd och stödja din hälsa genom riktade behandlingsstrategier.
Boka Pris: 555 kr

Man holding his liver, suffering from liver pain
Lever prov

Analyserar blodfetter och blodsocker för att utvärdera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Tillhandahåller information om kritiska riskmarkörer och bidrar till en förståelse för ditt hjärtas hälsa.

Identifierar eventuellt förhöjda nivåer av blodfetter och blodsocker, vilket är viktigt för tidig upptäckt och hantering.
Boka Pris: 555 kr

Njurar & Binjurar

Woman showing kidney animation drawing placed on her body
Njurprover

Analyserar essentiella biomarkörer för att utvärdera njurarnas funktionella hälsa.

Genom att identifiera tidiga tecken på eventuella avvikelser i njurfunktionen, kan denna utvärdering avslöja potentiella risker orsakade av faktorer såsom genetiska njursjukdomar, långvarig diabetes, obotade urinvägsinfektioner, eller konsekvenser av ihållande högt blodtryck.

Denna information är avgörande för att vidta tidiga åtgärder, vilket kan inkludera ytterligare diagnostiska tester eller specifika behandlingsstrategier, för att hantera eller förebygga mer allvarliga njurproblem. Att förstå dessa riskfaktorer och hur de påverkar njurarna kan vara nyckeln till att upprätthålla optimal njurhälsa och förebygga framtida komplikationer.
Boka Pris: 555 kr

doctor pointing out Adrenal gland with a pencil
Binjureprover

Identifierar potentiell binjurebarksvikt som kan påverka balansen av östrogen och testosteron och därmed orsaka symptom som trötthet och viktminskning. En rad andra specifika tester analyseras också såsom ACTH-stimulerings test, basal kortisolnivå , Aldosterone-Renin nivåer m.m.

Av dessa tester, kan läkare utveckla en skräddarsydd behandlingsplan som kan inkludera hormonersättningsterapi eller andra interventioner för att hantera symtomen och förbättra patientens livskvalitet. Att identifiera och behandla binjurebarksvikt är viktigt eftersom denna tillstånd inte bara påverkar hormonbalansen, men också kan ha bredare effekter på kroppens metabolism, immunförsvar och övergripande välbefinnande.

Boka Pris: 555 kr

Diabetes

Young man taking diabetes test on himself with a lancet
Diabetesprov Bas

Analyserar blodsockernivåer för att ge en detaljerad bild av ditt glukosvärde. Denna mätning är avgörande för att bedöma din nuvarande blodsockerstatus och för att identifiera eventuell risk för utveckling av Typ-2 diabetes.

Identifierar viktiga indikatorer till diabetes som är en av bakgrunderna till de mest vanliga diabetes symptomen såsom ökad törst, viktnedgång, kissa oftare, trötthet och urinvägsinfektion hos kvinnorBoka Pris: 555 kr

Nurse taking diabetes test on an old man from his finger
Diabetesprov Utökad

Utför en omfattande analys av blodsockernivåer, vilket erbjuder en djupgående insikt över din glukosmetabolism och insulinproduktion.

Denna detaljerade utvärdering är avgörande för att skilja mellan Typ-1 Diabetes och Typ-2 Diabetes. Det visar indikation på din risk för diabetes.
Detta är viktigt för att förstå huruvida din bukspottkörtel fungerar som den ska eller om det finns en underliggande risk.Boka Pris: 555 kr

Hjärta

Woman wearing warm clothes and freezing inside her house, sitting next to the warm element
Blodbrist kontroll Bas

Utför en omfattande analys av ditt blodstatus och mäter nivåerna av vita blodkroppar för att ge en översikt över ditt allmänna hälsotillstånd. Denna grundläggande utvärdering ger en exakt mätning av de olika typerna av vita blodkroppar, vilket är avgörande för att upptäcka eventuell blodbrist och ge en första indikation på ditt immunförsvars funktion. Detta paket är utformat för att identifiera grundläggande tecken på möjliga hälsoproblem och för att ge en översikt över din blodhälsa.Boka Pris: 555 kr

Old beautiful woman suffering from headache, holding her both hands on her forehead
Blodbrist kontroll Utökad

Innehåller alla tester i Bas Paketet med tillägg av detaljerade analyser Innehåller alla tester i Bas Paketet med tillägg av detaljerade analyser av ditt immunsystems specifika komponenter. Genom att bryta ner och detaljstudera varje typ av vit blodkropp, kan vi ge en djupare förståelse för eventuella avvikelser och deras potentiella påverkan på din hälsa.

Detta utökade paket inkluderar även specifika markörer för inflammationinflammation och autoimmuna tillstånd, vilket ger en mer omfattande bild av ditt immunförsvar och dess beredskap att hantera infektioner och sjukdomar.
Boka Pris: 555 kr

young woman preparing for taking blood test by nurse
Hjärtprover Bas

Analyserar blodfetter och blodsockernivåer för att ge en grundläggande översikt över viktiga riskmarkörer för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom denna utvärdering får du information om dina nuvarande nivåer och upptäcker eventuella avvikelser såsom höga blodfetter eller förhöjt blodsocker, vilket är avgörande för att bedöma din risk för hjärtrelaterade tillstånd.

Boka Pris: 555 kr

Two male friends donating blood
Hjärtprover Utökad

Inkluderar allt i Bas Paketet med tillägg av avancerade hjärttester för att bedöma hjärtmuskulaturens och hjärtklaffarnas funktion.

Dessa tester ger en mer djupgående analys av ditt hjärtas hälsa och erbjuder en omfattande bedömning av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive detaljerad insikt i blodfetter och blodsockernivåer, för att ge en helhetsbild av din kardiovaskulära riskprofil.
Boka Pris: 555 kr