Skip to content
Återställa | Föryngra | Förbättra
NSK-behandlingar

RYNKBEHANDLING

Att skapa den vackraste av dig

Rynkor är linjer, veck eller veck i huden. Det finns två typer av rynkor i ansiktet – dynamiska rynkor och statiska rynkor:

Dynamiska rynkor är linjer, veck eller veck som orsakas av ansiktsmusklernas dragningskraft vid upprepade ansiktsuttryck. Exempel på dessa är pannrynkor, rynkor i pannan, kråksparkar och leende rynkor. Dessa rynkor syns när ansiktet rör sig vid känslouttryck. Statiska rynkor är linjer, veck eller veck i ansiktshuden som syns när ansiktet är i vila och inte rör sig. Statiska rynkor kan orsakas av solskador, hudens åldrande, rökning och av långvariga dynamiska linjer som blir permanenta. Beroende på vilken dos som används och vilken ålder som behandlas kan antirynkinjektioner användas för att förhindra att linjerna utvecklas/fördjupas eller för att mjuka upp befintliga linjer. Antirynkprodukter kan också injiceras i massetermuskeln för att göra käklinjen smalare och även för att behandla överdriven svettning i armhålor, händer eller fötter.

Behandlingstid

30 minuter

uppsättning resultat

2 veckor

Risker & komplikationer

Eventuell mild svullnad och blåmärken vid injektionsstället

Åter till arbetet

Omgående

Varaktighet för behandling

3 - 4 månader

Bedövning

valfritt

Kontakt oss: