Skip to content
MEDICINSKT ANSVARIG LÄKARE - MAL
Specialistläkare - Alex Sajjad

Varför välja vår medicinsk ansvarig läkare på Nordic Skin Klinik

MAL Basic

MAL Standard

MAL Premium

Medicinskt Ansvarig Läkare - Basic Paket

Spara 1988 kr

Månadsvis: 999 kr ex moms

Årsvis: 10 000 kr ex moms

Medicinskt Ansvarig Läkare - Standard Paket

Spara 2000 kr

Månadsvis: 1 500 kr ex moms

Årsvis: 16 000 kr ex moms

Medicinskt Ansvarig Läkare - Premium Paket

Spara 3000 kr

Månadsvis: 2 500 kr ex moms

Årsvis: 27 000 kr ex moms

Kontakta Oss.

Skicka till oss följande underlag via E-post så mejlar vi dig ett MAL avtal inom 24 timmar för granskning och E-signering. E-post: Info@nordicskinklinik.se

1. Yrkeslegitimation/Utbildningsbevis

2. ID-handling/Körkort/Pass, etc.

3. Anmälan av din verksamhet till IVO

4. Kursbevis för Botox och Fillers m.m.

5. Bevis på patientförsäkring (Folksam)

6. Övriga dokument/Valfritt

PS: När avtalet är signerat av bägge parter, kommer vi att planera in online utbildningar åt dig. Du kan börja beställa läkemedel samma dag som du skriver under avtalet.

Om Dr Alex.

Dr. Alex är en framstående Medicine Doktor / Consultant physician med specialisering inom allmänmedicin och estetisk medicin, verksam i Stockholm, Sverige. Som ett

kvatlietsstämpel har Estetiska injektionsrådet i Sverige certiferad honom som en säker injektionsbehandlare.

Med en gedigen bakgrund som reumatolog vid det prestigefyllda Karolinska Universitetssjukhuset har han en djupgående förståelse för hudrelaterade medicinska tillstånd. Han har en stark passion för hudhälsa och har alltid prioriterat screening för hudcancer i sin praktik.

Dr. Alex har skaffat sig en omfattande utbildning inom estetisk medicin, både nationellt i Sverige och internationellt bland annat i Storbritannien, Frankrike, Polen, UAE, Norge och har stolt erhållit titeln “Master in Aesthetic Injectables”.

Med stor kunskap och erfarenhet inom estetisk medicin, utbildar han normalt hundratals läkare och sjuksköterskor i estetiska kurser varje år.

Parallellt med detta jobbar han deltid som specialistläkare/ledningsläkare på akutmottagning Karolinska universitetssjukhus i Solna (Haga).

Frågor & Svar.

Hur anmäler jag mig?

När du har valt ditt paket eller önskar veta mer om kan du enkelt ringa in till oss / maila oss. Vi ger oftast svar samma dag men räkna med att du får ett svar inom 24h. 

Tel: 070 624 11 79

Mail: info@nordicskinklinik.se

För receptbelagda läkemedel som Botulinumtoxin typ A måste du som legitimerad sjuksköterska eller tandläkare ha en Medicinskt ansvarig läkare som står bakom förskrivning, delegering och ordination för användning samt akutläkemedel

Injektionsprodukter som fillers och botox är produkter som styrs av regelverk. Det finns till exempel regler som säger att vissa produkter bara får skrivas ut av läkare och att de bara får säljas på apotek. Det är viktigt att allla verksamheter som utför behandlingar med eller handlar med den här typen av produkter har en Medicinskt Ansvarig Läkare.

Nej. Det enda sättet som ett företag kan köpa in läkemedel på är genom en behörig förskrivare i Sverige. Förskrivaren och behandlaren är sedan ansvarig för att läkemedlen hanteras på rätt sätt.

För att kunna beställa läkemedel behöver du vara registrerad hos IVO. Registrera dig hos IVO här: https://www.ivo.se/publicerat-material/blanketter/

Professionellt godkända av myndigheter: Vi säkerställer ackrediterad expertis och trygghet.